دریافت پاورپوینت اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي – 28472

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي، شامل: موارد پاورپوینت, اصول, دفع, مواد, زائد ,و,زباله هاي, آزمايشگاهي می باشد:

توضیحات:

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 33 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي

مقدمه:

1-آزمايشگاه تشخيص طبي به عنوان يكي از توليدكنندگان ضايعات خطرناك مسئوليت شناخت وخنثي كردن ضايعات خود را دارد.

2-انواع مختلف ضايعات مثل ضايعات شيميائي،ضايعات عفوني،ضايعات راديواكتيو وضايعات برنده وجوددارد كه براي هريك روشهاي خاصي مطرح مي شود.

ملاحظات مديريت ضايعات:

براي هر دسته ازضايعات موارد زير مطرح مي شود:

خصوصيات نمونه ها

جداسازي ،طبقه بندي

انباشت درمحل توليد

دفع

انباريا ذخيره

حمل وانتقال

انهدام

به حداقل رساندن ضايعات

بررسي عناوين:

بررسي ضايعات:به منظور اجتناب از حوادث غيرقابل پيش بيني انجام مي شود.امنيت وسلامت كاركنان بايددراولويت باشد وازطريق حفظ نكات ايمني،استفاده از دستكش وماسك وآموزش كاركنان امكان پذير خواهدبود.

جداسازي : جداكردن ضايعات پرخطر وبي خطر بسيار حائز اهميت مي باشد.مواد بدون خطر قابل بازيافت هستندومواد برنده بايد در بسته هاي مقاوم به ضربه انباشت شوند.

انباشت درمحل توليد: ازنظراقتصادي كاهش تعداددفع ضايعات به صرفه مي باشد اما خطر انباشت نبايدفراموش شود مثل مواد راديواكتيو