دریافت پاورپوینت اصول تشخیص نویسی – 28469

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اصول تشخیص نویسی، شامل: موارد پاورپوینت, اصول, تشخیص, نویسی می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 39 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

Main condition
تعریف: وضعیتی است که در پایان دوره مراقبتی تشخیص داده شده و دلیل نیاز بیمار یا مراجعه کننده به درمان و یا رسیدگی بوده است.
اگر بیش از یک وضعیت در پایان دوره مراقبت بیمار وجود داشته باشد:
1- وضعیتی که بیشترین استفاده از امکانات و منابع و یا بیشترین مراقبت را به خود معطوف داشته باشد.

2 – از نظر پزشکی وخیم تر بوده و یا از شدت بیشتری برخوردار بوده باشد.

نکات مهم در ثبت تشخیص نئوپلاسم ها

اولیه یا ثانویه بودن نئوپلاسم
ثبت نئوپلاسم در سابقه خانوادگی در صورت وجود
استفاده از نوشتارهای نیازمند تفسیر در تشخیص
چنانچه پزشک با چند نئوپلاسم اولیه مستقل و با شدت یکسان روبرو گردد ، ثبت اولیه بودن نواحی مختلف در شرح تشخیص ضروری است.

فهرست مطالب و اسلایدها:

عبارت تشخیصی

کاربرد عبارت تشخیصی

Analysis

INSTRUCTIONS & rules

Mental Disorder

Neoplasm

Behavior

نکات مهم در ثبت تشخیص نئوپلاسم ها

Fracture

Burn

Poisoning

Rule out