دریافت پاورپوینت اصول بهداشت درمحيط جامعه – 28467

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اصول بهداشت درمحيط جامعه، شامل: موارد پاورپوینت, اصول, بهداشت, در,محيط ,جامعه می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:POWER POINT

قابل ویرایش:22 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

گندزداها عوامل و موادي هستند كه ميكروبها وعوامل بيماريزا را از بين مي برند ومحيط سالم ومناسبي براي زندگي به وجود مي آورند
گندزدايي عبارت است ازنابود كردن عوامل بيماريزا بر روي محيط بي جان مانند اماكن مسكوني،البسه، ظروف، سبزي،آب و…….
ضدعفوني عبارت است از نابودكردن عوامل بيماريزا برروي بافتهاي زنده مانند ضدعفوني پوست ياضدعفوني روي زخم
مقاومت ميكروبها وميزان تاثيرگندزداها به سه عامل مهم نوع ماده گندزدا،درجه غلظت ،ومدت زمان بستگي دارد

فهرست مطالب واسلایدها:

محيط به سه نوع تقسيم مي شود

بهداشت محيط

اولويت هاي بهداشت محيط

آب وآلاينده هاي آن

خواص آب

بيماريهاي قابل انتقال به وسيله آب

آب سالم وجنبه هاي ميكروبيولوژي آب

آلودگي آب

هدف از تصفيه آب عبارت است از

روش هاي تصفيه آب

مواد ضد عفوني كننده

مبارزه با حشرات وجوندگان

روشهاي مبارزه با حشرات وجوندگان

زباله

فاضلاب

فاضلاب ها درصورتي كه به طور صحيح وبهداشتي دفع نگردد

گندزداها وپاك كننده ها