دریافت پاورپوینت اصلاحات در نظام سلامت ايران بيمارستانهاي منتخب – 28462

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اصلاحات در نظام سلامت ايران بيمارستانهاي منتخب، شامل: موارد پاورپوینت, اصلاحات, در ,نظام ,سلامت, ايران, بيمارستانهاي, منتخب, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 30 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

بررسي روند گذشته :

يكي از اساسي ترين جهت گيريهاي برنامه سوم توسعه ، تاكيد بر اصلاح ساختاري در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي جهت افزايش شاخص هاي كارايي و اثر بخشي مي باشد . در راستاي تحقق اين هدف ، بخش بهداشت ودرمان نيز در قالب مواد متعدد برنامه سوم موظف به اصلاح ساختار و تقويت نظام بيمه درماني كشور ، اصلاح ساختار ، تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، اصلاح نظام دارويي ، برقراري نظام ارجاع ، ساماندهي شبكه اورژانس كشور ، اجراي سطح بندي خدمات درمان بستري در كنار افزايش مشاركت مردم ، كنترل و ريشه كني بيماريهاي واگير ، ارتقاي امنيت غذا و تغذيه و تقويت و توسعه همكاريهاي بين بخشي گرديد.
دستورالعمل نحوه اداره بيمارستانهاي منتخب

در راستاي اجراي مفاد ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ارتقاء مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره‌وري و در نهايت افزايش رضايت‌مندي آحاد جامعه،‌ الگويي نوين از مديريت با بكارگيري استراتژي‌هاي مديريت عملكرد كاركنان، بودجه ريزي عملياتي، كاهش تصدي خدمات، مديريت نگهداشت، استقرار نظام جامع اطلاعات و ارتباطات بهداشتي و نظام جامع مديريت بيمارستان با اين دستورالعمل اجراء خواهد شد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

بررسي روند گذشته

چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

شكل گيري بيمارستانهاي منتخب

ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

دستورالعمل نحوه اداره بيمارستانهاي منتخب