دریافت پاورپوینت اسكوليوز – 28457

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اسكوليوز، شامل: موارد پاورپوینت, اسكوليوز, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 87 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

كمر درد در اسكوليوزها

انسيدانس در جمعيت عمومي 80-60% است .

در اسكوليوزها 86 % است .

البته شيوع درد روزانه در اسكوليوزها شايعتر از جمعيت عمومي است .

در قوسهاي لومبار و توراكولومباردرد كمر شايعتر است .

شدت درد با شدت قوس ارتباطي ندارد .

ارتروز در راديوگرافي اسكوليوزها با افزايش سن به 90% ميرسد

تغيرات مفاصل فاست طي عمر

مرحله 1 : (dysfunction ) پارگي حلقوي ديسك سينوويت و هيپرموبيليته مفصل فاست (45-15 ).

مرحله 2 : (instablity ) پارگي پيشرونده ديسك , تخريب مفصل فاست و سابلوكساسيون ان .(70-35 )سالگي.

مرحله 3 : (stablization ) هيپرتروفي اطراف مفصل و انكيلوز كمري .(بالاي 60 سالگي )

فهرست مطالب و اسلایدها:

تعريف اسكوليوز

علل

پره والانس و شيوع جنسي

ارث

Natural history

كمر درد در اسكوليوزها ؟

فونكسيون ريه

حاملگي

ترمينولوژي(اصطلاحات )

بررسي و معاينه

راديوگرافي

درمان اسكوليوز

تحريك الكتريكي

تحت نظر

ارتوز

عمل جراحي

بريس

هرني ديسكال

IMAGING IN LOW BACK PAIN