دریافت پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی – 28453

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی، شامل: موارد پاورپوینت, استفاده ,از,آنالو, در, آموزش, شیمی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 26 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

آنالوگ انتقال مجموعه اي از ارتباط ها از فرايندي آشنا به مفهومي نا آشناتر

آنالوگ مقایسه اي ميان دو بُعد از دانش است، یکی آشنا و دیگری ناآشنا. بُعد آشنا به جنبه ی آنالوگ و بُعدی که بايد ياد گرفته شود معمولا هدف (Target) نام برده می شود.

شباهت نسبی ميان جنبه های مشابه دو چیز که بر اساس آن می توان آن دو را با هم مقایسه کرد، در آنالوگ ديده مي شود.

آنالوگ، قیاس تجربه اي از زندگی دانش آموز را برای کمک در توضیح هدف مفهومی خاص مي باشد.

فهرست مطالب و اسلایدها

تعریف آنالوگ یا شبیه نما

نکات مهم در استفاده از آنالوگ

نتایج منفی استفاده از آنالوگ

مثال هایی از کاربرد آنالوگ در کتب شیمی

انواع آنالوگ ها

به منظور بهینه سازی اثر آنالوگ