دریافت پاورپوینت استراتژیهای قیمت گذاری – 28445

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت استراتژیهای قیمت گذاری، شامل: موارد پاورپوینت, استراتژیهای ,قیمت ,گذاری, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 25 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

قیمت عبارت است از مبلغی که که شرکت بابت مبادله خاصی، از مشتری دریافت می کند و ممکن است شامل قیمت محصول، هزینه بارگیری ، حمل و نقل ، ضمانت و هزینه های مالی باشد که مشتری باید پرداخت کند.

عوامل تاثیر گذار بر قیمت گذاری

نوع بازار
قوانین و مداخلات دولت
هزینه ها
قیمت محصولات شرکت های رقیب

روشهای عمومی قیمت گذاری

روش اضافه بر هزینه تمام شده

تعیین قیمت بر اساس قیمت جاری

قیمت گذاری مناقصه ای

فهرست مطالب و اسلایدها:

عوامل تاثیر گذار بر قیمت گذاری

روشهای عمومی قیمت گذاری

قیمت گذاری کالاهای ابداعی

قیمت گذاری مخرب

قیمت گذاری روانی

قیمت گذاری خط محصول

قیمت گذاری اختیاریپ

قیمت گذاری محصولات مکمل

قیمت گذاری محصولات فرعی

قیمت گذاری مجموعه ای از محصولات

قیمت گذاری تبعیضی

قیمت گذاری تخفیفی

قیمت گذاری تبلیغاتی

استراتژی قیمت گذاری پویا
قیمت گذاری سبز

نتیجه گیری