دریافت پاورپوینت درباره اسپم تصویر یا Image spam – 28435

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درباره اسپم تصویر یا Image spam، شامل: موارد پاورپوینت اسپم تصاویر,Image spam,تعریف اسپم,تصویر,بدنه ایمیل می باشد:

توضیحات:

این فایل حاوی 41 اسلاید درباره اسپم تصویر یا Image spam می باشد..

محتوای فایل شامل:

فهرست مطالب:

تعریف اسپم تصویر

تکنیک های موجود در ایجاد اسپم تصویر

روشهای مقابله با اسپم تصویر

بررسی سه روش مقابله با اسپم

نتیجه گیری

منابع

قسمتی از فایل:

تعریف اسپم تصویر:

جاسازی پیام های متنی اسپم در محتوای گرافیکی فایل تصویر

بدنه ایمیل

الصاق تصاویر در ایمیل

لینک ها

هدف:

دور زدن سیستم های ضد اسپم

تکنیک های موجود در ایجاد اسپم تصاویر:

مبهم و تاریک کردن

غلط املایی

چرخاندن متن

اضافه کردن سایه

و…..