دریافت پاورپوینت ارزیابی پیشرفت زبانی دانش آموزان – 28413

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت ارزیابی پیشرفت زبانی دانش آموزان، شامل: موارد پاورپوینت, ارزیابی, پیشرفت, زبانی, دانش, آموزان, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 10 اسلاید

قسمتی ازاسلایدها:

درک مفهوم واژه ها، گفتار و دستورالعمل های آموزگار
¡واکنش دانش آموز در گفتگو به نشانه درک مطلب و حتی تشخیص هدف پنهان درمتن
شناخت کلیه حروف زبان فارسی و استفاده صحیح از آنها در گویش و نوشتار
بهره گیری از شناخت حروف و صداها در روخوانی
گفتار: دانش آموز توانایی تعریف ، بازگویی ، پرسش، ابراز نظر و بیان احساس را دارد. ارتباط موضوعی را حفظ می کند و گفتار او قابل درک است.
نوشتار: دانش آموز توانایی نوشتن جمله و متن کوتاه در دو یا سه خط در ارتباط با موضوع را دارد. متن باید قابل درک بوده و ارتباط موضوعی در محتوای آن برقرار باشد. ساختار جمله از نظر دستور زبانی تا حد امکان صحیح باشد.
خواندن متن های کوتاه ، داستان های کوتاه ویژه کودکان و نوجوانان
درک مطلب و بیان آن از طریق توصیف و توضیح
خواندن و درک مفهوم متن شعر (مناسب برای سن و توانایی فکری)
تمرین نگارش و ویژگی متن های گوناگون، نوشتن خاطرات ، نامه نویسی ، خلاصه نویسی ، تهیه روزنامه…
آموزش نکته های علمی و اجتماعی تا حد امکان همگام با مطالب آموزشی در کلاس های معمول مدارس بطور مثال:
گیاهان و جانوران – روابط اجتماعی – وظایف و مسئولیت ها در خانه و مدرسه- آشنایی با شخصیت های علمی و ادبی – بهداشت و ورزش

در باره ایران: آگاهی اولیه در باره سرزمین ایران و تاریخ آن – جشن ها – آداب و رسوم

فهرست مطالب واسلایدها:

تمرکز و گوش فرادادن
تعریف و بازگویی
فراگیری نوشتاری
یادگیری حروف و صداها، ویژگی ساختار کلمه و اتصال حروف
جهان واژه ها
جمله نویسی
شعرها و آواهای کوتاه کودکانه
نوروز
شناخت اعداد