دریافت پاورپوینت ارزشيابي صلاحيت باليني – 28412

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت ارزشيابي صلاحيت باليني، شامل: موارد پاورپوینت, ارزشيابي, صلاحيت, باليني, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:46 اسلاید

قابل ویرایش:40 اسلاید انگلیسی

قسمتی از اسلایدها:

معاينه يك بيمار واقعي
معاينه بيمار استاندارد شده
آموزش بيمار واقعي
انجام عمل مشاوره درباره يك موضوع با يك بيمار
واقعي يا تقليدي (تلفني يا حضوري )
شناسايي عوامل بيماريزا زير ميكروسكوپ
EEG, EMG , ECG راديوگرام، اسپيروگرام و …
تشخيص بيماري از روي اسلايد و تصوير يا فيلم
ديدن شرح حال و آزمايشات بيمار و تشخيص بيماري
بررسي و نقد پرونده بيماران مرخص شده
گوش كردن نوار صداهاي قلبي و تشخيص انواع صداهاي
طبيعي و غير طبيعي
انجام يك كار عملي بر روي مولاژ
كار با دستگاهها و تجهيزات پزشكي
انجام يك آزمايش پاراكلينيكي
افتراق داروها و مواد شيميايي
تشخيص ماكروسكوپي نمونه اتوپسي شده

فهرست مطالب واسایدها:

برنامه

Professional Competence

? What is Clinical Competency

انواع آزمونها

آزمونهای کتبی
آزمون‌هاي عملي

آزمون‌هاي باليني‍Clinical

شفاهي

ارزيابي هاي در محل خدمت

ارزشیابی صلاحیت بالینی

OSCE

ارزشیابی رفتار حرفه ای و مهارتهای ارتباطی

نقشه طرحريزي شده از 9 ايستگاه OSCE

تعیین پروسه امتحان

ایستگاهها

محتوای ایستگاه ها

مشاوره و آموزش بیمار

مال اکلوژن-بیماری های لثه

گرفتن تاریخچه بیمار

چگونگی ارزیابی :OSCE

چند مثال براي فعاليتهايي كه مي توانيم براي ايستگاهها در نظر بگيريم

محدودیتهای استفاد از OSCE