دریافت پاورپوینت ارزش و شاخص های آن – 28411

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت ارزش و شاخص های آن، شامل: موارد پاورپوینت, ارزش, و ,شاخص های, آن, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 22 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

طبقه بندی اسپرول (1984)

– باورهای پدیدار شناختی (طبیعت اشیاء یا اشخاص)

باور فرد مبنی بر اینکه یک ورزش خاص نسبت به ورزش های دیگر به هزینه بیشتری نیاز دارد.

2- باورهای علی (روابط علی بین پدیده مشاهده شده)

بالا بودن هزینه در یک ورزش به خاطر فشارهای ناشی از رسانه های گروهی است.

3- باورهای هنجاری (حالت های ترجیحی فرد)

کل پول بایستی عادلانه بین همه ورزش ها تقسیم شود.

فهرست مطالب واسلایدها:

ارزش

ارزش ها، باورها، نگرش ها و هنجارها

طبقه بندی باورها

طبقه بندی اسپرول

شاخص ارزش

شاخص ارزش فرد

شاخص ارزش سازمان

راه‌هاي بالا بردن شاخص ارزش فرد و سازمان

ارزش ها و نگرش ها

ساختار شناختی

ارزش ها و هنجارها

منابع ارزش ها

ارزش های غایی و ابزاری