دریافت پاورپوینت ارائه سيستم هاي يكپارچه وپيش ساخته نوين تصفيه فاضلاب دراجتماعات كوچك ومناطق روستايي – 28408

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت ارائه سيستم هاي يكپارچه وپيش ساخته نوين تصفيه فاضلاب دراجتماعات كوچك ومناطق روستايي، شامل: موارد پاورپوینت ,ارائه, سيستم هاي, يكپارچه, و,پيش ,ساخته, نوين, تصفيه ,فاضلاب, در,اجتماعات, كوچك, و,مناطق, روستايي, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:30 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

كانال هاي اكسيداسون متناوب
ساده ترين نوع تصفيه خانه ها است و تنها براي شبكه هاي گردآوري مجزا مناسب مي باشد.
مي تواند فاضلاب مناطقي با جمعيت حدود 700 نفر را پوشش دهد.
كانال اكسيداسيون دو گانه
اين كانال براي شبكه ي گردآوري در هم و مجزا مناسبند . داراي 2 حوضچه است كه در اولي هوادهي و در ديگري ته نشيني رخ مي دهد .
اين گونه كانالها براي تصفيه فاضلاب جمعيتي پيرامون 700-3000 نفر را پوشش مي دهد

ازمزاياي كاربرداين سيستم مي توان
به مقاومت دربرابرشوك هاي آلي وهيدروليكي
توليدلجن كمتر
نيازبه مهارت كمتردرراهبري وراندمان بالاي آن
هزينه ي ساختمان چنين تصفيه خانه هايي كم و نگهداري و بهره برداري از آن آسان و بازده آن تنها در سرماي شديد كاسته مي شود .
ازمعايب اين سيستم :
نيازبه زمين بيشتر
توليدصداوبودرصورت عدم راهبري صحيح اشاره كرد

فهرست مطالب واسلایدها:

آمار روستاهاي ايران

انواع سيستم هاي تصفيه فاضلاب در اجتماعات

تصفیه فاضلاب به صورت دفع در محل

تصفیه فاضلاب همراه با جمع آوری

روش هاي تصفيه فاضلاب

تصفيه فيزيكي

تصفيه شيميايي

انواع تصفیه فاضلاب

تصفیه مصنوعي فاضلاب

دلایل مورد استفاده از این سیستم ها

معرفی متداول ترین سیستم های یکپارچه تصفیه فاضلاب

اصلاحات لجن فعال

اجزا اصلي اين سيستم

مشكلات راهبري سيستم

مزايا و معايب

اجزاي اصلي اين سيستم شامل

انواع كانال اكسيداسيون شامل