دریافت پاورپوینت درس13 سیزدهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس فضیلت اراستگی) – 28401

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس13 سیزدهم کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی (درس فضیلت اراستگی)، شامل: موارد پاورپوینت درس13 سیزدهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس فضیلت اراستگی) ,پاورپوینت درس سیزدهم دین و زندگی پایه دهم انسانی درس فضیلت اراستگی,پاورپوینت درس فضیلت اراستگی),پاورپوینت درس سیزدهم دینی انسانی,پاورپوینت درس یازدهم دینی تجرب می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درس13 سیزدهم کتاب دین و زندگی پایه دهم رشته علوم انسانی (درس فضیلت اراستگی) 
مشترک تمامی رشته های نظری (درس سیزدهم انسانی ، درس یازدهم رشته های تجربی و ریاضی) در حجم 15 اسلاید پاورپوینت 

درس فضیلت اراستگی 
آراستگی 
آراستگی به چه معناست؟ 
به معنای « بهترکردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو»است. 
چند نوع آراستگی داریم؟ 
آراستگی باطنی که نتیجه برخورداری روح انسان از صفات زیبایی همچون ادب،حُسن  خلق،سخاوت،مهربانی و…. است.
آراستگی ظاهری که نتیجه مرتب بودن وضع ظاهر و توجه به نظافت و زیبایی آن است.