دریافت پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک – 28396

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اختلالات مایع آمنیوتیک، شامل: موارد پاورپوینت, اختلالات, مایع, آمنیوتیک, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 24 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مایع آمنیوتیک در کجــــا تولید می شود؟

در طی شانزده هفته اول حاملگی جفت ,غشاهای آمنیوتیک , بند ناف وپوست جنین همگی مایعی تولید می کنند که همزمان با رشد جنین کیسه آمنیوتیک را پر می کند وبه تدریج مقدارش افزوده می شود تا در هفته 31-36 به هزار میلی لیتر رسیده واز آن زمان به بعد مقدارش به تدریج کم می شود.در حوالی ترم مایع آمنیوتیک شفاف ولیمویی رنگ با PH 7.1 – 7.3 است این مایع فعال بوده وروزانه حدود هزار میلی لیتر وارد کیسه آمنیوتیک وبه همان میزان خارج می شود وتشکیل ادرار را می دهد .

شروع زود هنگام الیگوهیدرآمنیوس :

الیگوهیدرآمنیوس تقریبا همیشه با انسداد دستگاه ادراری جنین یا آژنزی کلیوی جنینی مشاهده می شود , بنابر این آنوری تقریبا نقش اتیولوژیک در چنین موارد ی دارد . تراوش مزمن مایع از شکافهای موجود در پرده ها حجم مایع آمنیونی را به شدت کاهش می دهد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

مایع آمنیوتیک چیست؟

وظایــف مایع آمنیوتیک

پلی هیدرآمنـــــیوس

دلایل افزایش بیش از حـــــــد مایع

عـــــــوارض وخطـــــــــرات

الیگوهیــــــدرآمنیــــــوس

پیــــش آگـــــــهی

پارگی زودرس کیسه آب

درمان بر اساس سن حاملگی

اقدامات پرســـــتاری