دریافت تحقیق در مورد اخلاق از دیدگاه روسو و ولتر – 28385

عناوین کلیدی فایل تحقیق در مورد اخلاق از دیدگاه روسو و ولتر، شامل: موارد ‏‏اخلاق از دیدگاه روسو و ولتر,‏‏مقاله اخلاق از دیدگاه روسو,مقاله ‏‏اخلاق از دیدگاه ولتر,استدلال اخلاقی روسو,نظر اراده عمومی روسو,نظریه اخلاق طبیعی ولتر,نظرات ولتر درباره مفهوم اخلاق می باشد:

توضیحات:

تحقیق در مورد اخلاق از دیدگاه روسو و ولتر در قالب word  و در حجم 10 صفحه، قابل ويرايش و آماده پرينت 


بخشی از متن:
‏‏اخلاق از دیدگاه روسو و ولتر

‏ ‏روسو و ولتر در زمینه فلسفه اخلاق نظریه های متفاوتی دارند. روسو معتقد است که انسان طبیعتا خوب است و براساس حالت طبیعی،‏ بدی کردن او غیرممکن است. ولتر به این نظر روسو اعتقادی ندارد و نظر می دهد که انسان طبیعتا خوب نیست و برای آن که انسان موجودی خوب شود باید ساختار اخلاق را به گونه ای درآورد که انسان را موجودی اجتماعی کند آن گونه که بتواند از منافعش بگذرد.
‏روسو در کتابی به نام ‘قرارداد اجتماعی’ از منافع ویژه ای که تضاد با آنها تشکیل جامعه را واجب کرده انتقاد می کند. او در این کتاب، مسئله اخلاق را براساس ساختارهای اجتماعی شرح می دهد. استدلال روسو جهت برقراری قراردادی بنیادین با جایگزین کردن اخلاق برابری و قانونی به قرارداد و حقوقی ست که طبیعت با نابرابری جسمی بین انسانها موجب شده است. در این مقاله، نگاه انتقادی در وحله نخست متوجه موقعیت کنونی جهان و در مرحله بعد یادآوری اهمیت واحد اخلاقی است که جامعه را به عنوان مجموعه ای واحد تشکیل می دهد و در آن قانون افراد را به یکدیگر مرتبط می کند.‏
‏روسو برای دفاع از این نظر از استدلالهای مختلفی بهره می گیرد. استدلال های روسو که در چند زمینه از جمله طبیعت انسانی، مذهب، اخلاق و قانون است پیرامون یک ایده اصلی ست: بین منافع مختلفی که ارتباط اجتماعی را شکل می دهند وجه مشترک وجود دارد و اگر موردی نبود که همه منافع به آن مربوط شوند، هیچ جامعه ای وجود نداشت. بر همین نفع مشترک است که جامعه باید اداره شود و قرارداد اجتماعی اثراتی دارد که بدون آنها غیرممکن است که جامعه به حیاتش ادامه دهد.