دریافت پاورپوینت احکام محتضر – 28379

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت احکام محتضر، شامل: موارد پاورپوینت, احکام, محتضر, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 22 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مسلمانی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن است مرد باشد یا زن ، بزرگ باشد یا کوچک ، باید به پشت بخوابانند به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد و اگر خواباندن او کاملا به این طور ممکن نیست بنابر احتیاط واجب تا اندازه ای که ممکن است باید به این دستور عمل کنند و چنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد به قصد احتیاط او را رو به قبله بنشانند و اگر هم نشود باز به قصد احتیاط او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ ، رو به قبله بخوابانند.

رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمانی واجب است و اجازه گرفتن از ولی او لازم نیست.

فهرست مطالب و اسلایدها:

روبه قبله نمودن محتضر

مستحبات احتضار

احکام بعد از مرگ

احکام غسل میت

احکام کفن میت

احکام حنوط

نماز میت

احکام دفن

نماز وحشت

غسل مس میت