دریافت پاورپوینت اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی – 28371

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی، شامل: موارد پاورپوینت, اثرات, تغییر, در ,نرخ های, ارز, خارجی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش 17اسلاید

قسمتی از اسلاید

پول عملیاتی : پول محیط اقتصادی اولیه ای که واحد تجاری در آن فعالیت می کند.

ارزخارجی: پولی به غیر از پول عملیاتی واحد تجاری

پول عملیاتی و پول گزارشگری در ایران تفاوتی با هم ندارند

مبادلات ارزی به پول عملیاتی ، در تاریخ انجام معامله، شناسایی و ثبت می شوند. برای تسعیر این مبادلات باید از نرخ ارز در تاریخ انجام معامله استفاده نمود

در پایان دوره مالی اقلام ارزی به دو گروه پولی و غیر پولی تفکیک می شوند

اقلام غیر پولی به نرخ ارز تاریخ ترازنامه به پول عملیاتی تسعیر نمی شوند بلکه به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله در صورت وضعیت مالی شناسایی می شوند

آن دسته از اقلام غیرپولی که قرار است به ارزش منصفانه در تاریخ سررسید تسویه شوند، تفاوت تسعیر آن ها همانند اقلام پولی در نظر گرفته و به سودوزیان دوره منظور می شود.

فهرست مطالب:

کاربرد این استاندارد

تعاریف

مراحل تسعیر

تسعیر اقلام به پول عملیاتی در شناخت اولیه

شناخت اولیه

تسعیر اقلام به پول عملیاتی در پایان دوره مالی

تعیین و تسعیر اقلام به واحد پول گزارشگری

تسعیر ارز در شرایط اقتصادی با تورم حاد

تجدید اندازه گیری به پول عملیاتی

تفاوت با استاندارد شماره 16 ایران