دریافت پاورپوینت اتحاديه پستي جهاني – 28365

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اتحاديه پستي جهاني، شامل: موارد پاورپوینت, اتحاديه, پستي, جهاني, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 42 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

شرايط قبول مرسولات. آماده‌سازي. بسته‌بندي

مرسولات بايد به‌طور محكم و به‌نحوي بسته‌بندي شوند كه خطر آميخته شدن آنها با ساير مرسولات وجود نداشته باشد. بسته‌بندي بايد با شكل و ماهيت مرسوله و شرايط حمل، متناسب باشد.
حداقل نيمه سمت راست طرفي كه نشاني درج مي‌شود بايد براي درج نشاني گيرنده و تمبرهاي پستي، امهار و نقوش تمبر يا امثالهم اختصاص داده شود.
نشاني مرسولات ارسالي به‌صورت پست رستانت (اماني) داراي نام گيرنده، شهر و كشور مقصد و در صورت امكان، دفتر پستي كه مرسوله بايد در آن دريافت شود، مي‌باشد. عبــارت ‘Poste restante’ (پست رستانت) با حروف پررنگ در طرفي كه نشاني درج مي‌شود، نوشته مي‌شود.
مرسولات ثبتي (سفارشي)

مرسولات پست‌نامه‌ را مي‌توان بصورت ثبتي ارسال كرد. هزينه مرسولات ثبتي بايد از قبل پرداخت شود. اين هزينه شامل هزينه پست و هزينه ثابت ثبت است كه حداكثر تعرفه آن 31/1 SDR خواهد بود. مرسولات ثبتي بايد عنوان ‘ ‘Recommandé (Registered) (ثبتي) را بطور واضح و با حروف پررنگ و در صورت لزوم، عنوان مترادف به زبان كشور مبدأ، داشته باشند. همه مجريان منتخب از اول ژانويه 2008، از يك باركد براي مرسولات ثبتي صادره (هوايي، زميني هوابرد، زميني) استفاده مي‌كنند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

اعمال آزادي ترانزيت

آیین نامه پست نامه ها

شيوه‌هاي اعلان پيش‌پرداخت

گروههاي مرسولات و شرايط قبول

مقررات ويژه قابل اعمال براي هر گروه مرسولات

نشان‌گذاري اولويت يا روش حمل و نقل

خدمات جانبي

مرسولات بيمه

رفتار با مرسولات اشتباهاً پذيرفته شده

تعيين مسئوليت بين مجريان منتخب

تشكيل دپش‌ها

تشكيل لياسها

اقداماتي كه درصورت لغو پرواز يا انحراف از مسير يا ارسال اشتباهي مرسولات هوايي بعمل مي‌آيد