دریافت تحقیق در مورد اثرات زيانبار خاك – 28360

عناوین کلیدی فایل تحقیق در مورد اثرات زيانبار خاك، شامل: موارد تحقیق, در ,مورد, اثرات ,زيانبار, خاك, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏بدون اثرات زيانبار ‏در خون وادار متمركز شود، (Hochachka and Somero 1973‏) در پستانداران، اين محصول زائد، اوره است، ‏همان ماده اي كه توسط كوسه او ray‏ ها براي بدست آوردن تعادل اسمزي در محيط دريايي توليد و جذب مي شود.
‏(1989 Mommsen and walsh‏)‏ بدليل ‏اينكه اوره در آب حل مي شود، مي تواند با از دست دادن آب از طريق ادرار دفع شود و مقدار از دست دادن آب بستگي به قدرت غليظ كردن كليه ها دارد.
‏حيوانات و خزندگان نيتروژن را به شكل يك تركيب دو حلقه اي، ‏اوريك اسيد دفع مي كند. محصول(توليد) اوريك اسيد يك نوع انطباق(سازگاري) براي دفع نيتروژن از طريق(بوسيله) جنين حيوانات و خزندگان است.(1931 Needham‏)
‏از آنجا كه آب نمي تواند از پوسته عبور كند، ضايعات نيتروژني توليد شده توسط جنين بايد درون تخم جذب شوند. اين ضايعات به شكل كريستالهاي اوريك‏ اس‏يد خارج از محلول ‏رخ مي دهد و بنابراين مي تواند ‏در ادرار غليظ شود، موجب حفظ آب توسط حيوانات و خزندگان، خصوصا در محيط هاي بياباني، شود. اوريك اسيد همچنين متداول ترين ضايعه نيتروژني حاصل از آرتروپودهاي ‏خشكي است. اگر چه آب از طريق دفع ‏اوره يا اوريك اسيد ذخيره مي شود(حفظ مي شود) اين كار هزينه اي نيز دارد كه آن انرژي است كه در كربن ارگانيك استفاده شده براي شكل دهي اين تركيبات استفاده شده است.