دریافت پاورپوینت اتاق بازرگانی (I.C.C) – 28353

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اتاق بازرگانی (I.C.C)، شامل: موارد پاورپوینت, اتاق ,بازرگانی , (I,C,C), می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 19 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

در16مهر ماه سال 1305شمسی اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد ، ریاست این اتاق را حاج امین اصفهانی عهده دار بود.هیئت نمایندگان اتاق مذکور عبارت بودند از:

حاج میرزا ابوطالب اسلامیه ، میرزا عبدالحسین نیکپور ، فقیه التجار ، آقا میرزا علی محلوجی وآقا شیخ حسین حریری.

فهرست مطالب و اسلایدها:
اتاق بازرگانی چیست؟

موضوعات بین المللی

اولین قانون اتاق بازرگانی در ایران

اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران

وظایف اتاق بازرگانی

جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری های اقتصادی از طریق

ارکان اتاق ایران

کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی

بزرگترین و موفق ترین اتاق مشترک ایران