دریافت پاورپوینت Zoom از دنياي کوچک تا دنیای بزرگ – 28349

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت Zoom از دنياي کوچک تا دنیای بزرگ، شامل: موارد پاورپوینت, Zoom ,از ,دنياي, کوچک, تا ,دنیای ,بزرگ, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 68 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

با 10به توان صفر که برابر یک متر است آغاز می کنیم ، و با ضریب 10 افزایش می یابد یعنی 10 به توان 1 برابر 10 متر و 10 به توان 2 یعنی(متر10×10=100)و 10 به توان 3 یعنی (متر(10x10x10=1000و مانند این تا در این مسیر به مرز قابل تصور خود در جهان برسیم.

سپس کمی سریع تر باز می گردیم، روی همان نقطه ای که از آن آغاز کردیم، و سفر خود را در جهت عکس ادامه می دهیم تا به فواصلی از جهان کوچک برسیم با ضریبی از 10

پایداری و ثابت بودن قوانین جهان مشاهده می شود، و فکر در باره ی این که بشر چقدر باید در مسیر یادگیری برود و در آن سبقت بگیرد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

در این فاصله ما می توانیم محدوده ی جنگل و ساختمان های بزرگ را ببینیم