دریافت پاورپوینت Cobit و راهبري فناوري اطلاعات – 28321

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت Cobit و راهبري فناوري اطلاعات، شامل: موارد پاورپوینت, Cobit, و ,راهبري, فناوري, اطلاعات, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 12 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

راهبري فناوري اطلاعات چيست؟

راهبري فناوري اطلاعات معمولا در لايه‌هاي مختلف، با گزارش‌دهي سرپرستان به مديران و مديران به مديران اجرايي و آنها نيز به هيئت مديره، انحراف از هدفها را مشخص مي‌کنند و در جهت رفع آنها اقدامات و دستورکارهاي لازم با تأييد مديريت انجام مي‌شود.

علت اينکه راهبري فناوري اطلاعات بسيار اهميت دارد اين است که اغلب، انتظارات با آنچه که در واقعيت رخ مي‌دهد، منطبق نيستند، در نتيجه مديريت روي موارد زير بايد انجام شود:

– به کارگيري امکانات فناوري اطلاعات با کيفيت مناسب و به موقع و با بودجه مناسب.

– کنترل و استفاده از فناوري اطلاعات براي بازگشت ارزشهاي تجاري.

– به کارگيري فناوري اطلاعات براي افزايش بهره‌وري و کارايي در حالي که ريسکهاي فناوري اطلاعات هم کنترل مي‌شوند.
مسئوليت راهبري فناوري اطلاعات در سازمانها در درجه اول به عهده مديران اجرايي و هيأت مديره است و سپس مديران عامل بايد ساختارهاي سازماني را براي پشتيباني از اجرا و پياده‌سازي استراتژي فناوري اطلاعات، تهيه کنند و مديران اطلاعات براي ايجاد پلي بين فناوري اطلاعات و تجارت و نيز کميته‌هاي راهبري فناوري اطلاعات و ساير کميته‌هاي مشابه نيز درگير هستند.

فهرست مطالب و اسلایدها

راهبري فناوري اطلاعات چيست؟

چارچوب COBIT

اصول چارچوب COBIT
Cobit