دریافت پاورپوینت CBC وABG نمونه گیری وتفسیر – 28318

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت CBC وABG نمونه گیری وتفسیر، شامل: موارد پاورپوینت, CBC, و,ABG,نمونه, گیری, و,تفسیر, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 37 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تفسیر CBC:
_ بر اساس میزان Hbبه وجود آنمی در بیمار پی می بریم. در صورتی که Hbزیر 10 باشد عمل الکتیو بیمار کنسل می باشد، مگر بیماران CRF و زمانی که MCH, MCV, Hb پائین باشد، احتمال وجود فقر آهن یا تالاسمی مطرح است؛ در صورت عدم پاسخ به درمان فقر آهن نیاز به آزمایش های دقیق تر می باشد.

هنگام خونریزی بر اساس میزان Hb و HCT ، نیاز به درمان با خون محاسبه می شود. یک واحد خون Hb را یک عدد بالا می برد.

نکات مهم در نمونه گیری ABG:
پس از گرفتن نمونه ABG باید سرنگ کاملا هواگیری شود، زیرا وجود حباب هوا میزان O2 و CO2 را تغییر می دهد.
هپارین اسیدی ست، بنابراین باید فقط سرنگ را با آن آغشته کرد؛ در غیر این صورتpH و Pa CO2 را تغییر می دهد.
در صورتی که انجام آزمایش بیش از 15دقیقه طول بکشد، جهت کاهش متابلیسم و مصرف O2 و تولید CO2 باید نمونه داخل ظرف یخ گذاشته شود.
حداقل حجم مورد نیاز برای آزمایش 1 سی سی می باشد و حتما باید نیمی از حجم سرنگ از خون پر شود.

فهرست مطالب و اسلایدها:

تکنیک گرفتن نمونه CBC

تفسیر CBC

pH

مکانیزم های فیزیولوژیک تعادل اسید و باز

سیستم تامپونی (بافر)

سیستم تنفسی

سیستم کلیه

تغییرات متابولیک

اندیکاسیونهای ABG

مشخصات روی برچسب نمونه

اختلالات مرکب اسیدو باز

منابع