دریافت پاورپوینت AFM – 28314

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت AFM، شامل: موارد پاورپوینت AFM,پاورپوینت, AFM, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 18 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

ميكروسكوپ نيروي اتمي Atomic Force Microscopy
ميكروسكوپ نيروي اتمي AFM از آنجا كه قدرت تحليل بي مانندي دارد به عنوان يك ابزار با ارزش در بررسي مواد معرفي شده است. قدرت AFM در تصوير كردن صفحات در گازها يا در زير مايعات، توانايي آن را در حل مسايل صنعتي بسيار بالا برده است. شايان ذكر است اين پيشرفت هاي حاصل شده در STM بود كه باعث اختراع دستگاهي با ويژگيهاي AFM گرديد.

اصول عملكرد ميكروسكوپ AFM
در AFM سوزن تيزي كه به صورت تك اتمي است، برروي يك سطح نرم اعوجاج و فنري نصب شده است. ثابت فنر اين پايه كمتر از ثابت فنري است كه اتمهاي نمونه را دركناريكديگر نگه مي دارد.اين سوزن سطح نمونه را در فاصله اي بسيار نزديك ( در حد آنگستروم ) روبش مي نمايد. در اين هنگام بين سوزن و نمونه نيروي هايي برقرار است كه سوزن را در فاصله معيني از سطح نگه مي دارد. وقتي سوزن روي سطح حركت مي كند، از آنجايي كه مي بايست فاصله سوزن تا سطح ثابت باشد، سوزن مطابق با توپوگرافي سطح شروع به بالا و پايين مي نمايد. همين امر شاخص هاي مطالعه سطح را فراهم مي آورد.
در شكل (13 ) طرحي از سوزن و نمونه ارايه شده است. جنس اين سوزن مي تواند از نيتريد سيليسيم باشد. در شكل (14 ) نمايي از سوزن هرمي شكل از جنس SiN مشاهده مي شود. به كارگيري اين سوزن در دستگاه هاي تجاري مرسوم است. شعاع ظاهري انحناي نوك آن نيز مي تواند بين 20 تا 50 نانومتر باشد. در شرايط ايده آل نوك اين سوزن بايد به يك اتم ختم شود.