دریافت پاورپوینت ناهنجاری شانه نابرابر (uneven shoulder) – 28310

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت ناهنجاری شانه نابرابر (uneven shoulder)، شامل: موارد پاورپوینت, ناهنجاری ,شانه, نابرابر, (uneven shoulder), می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 25 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مفاصل کمر بند شانه

استخوانهای کمر بند شانه با استخوانهای جناغ ٬بازو و قفسه ی سینه مفصل می شوند و مفاصل کمر بند شانه ای را به وجود می آورند که شامل: :
(Sternoclavicular) 1-جناغی چنبری
(Acromioclavicular) 2-آخرومی چنبری
(Glenohumeral) 3-بازویی دور
نشانه ها

-1عدم تقارن فاصله گوشها ازسطح شانه ها.

2- قرارگیری سر در یک طرف و چرخش صورت.

3- نامساوی بودن دامنه حرکتی در خمش جانبی سر.

ناهنجاریهای جسمانی مرتبط به یکدیگر که سایر بخشهای بدن را نیز درگیر می کنند:

-1کج گردنی

2- شانه نابرابر

3- کج پشتی

4- لگن نابرابر

5- زانوی ضربدری

6- کف پای صاف

فهرست مطالب و اسلایدها:

آناتومی کمر بند شانه

عضلات در گیر در ناهنجاری شانه نا برابر

عضلاتی که موجب خم شدن جانبی گردن میشوند

ناهنجاری کج گردنی

عضلات درگیر درکج گردنی