دریافت پاورپوینت مسئوليت پزشكان در نظام حقوقي ايران – 28309

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت مسئوليت پزشكان در نظام حقوقي ايران، شامل: موارد پاورپوینت ,مسئوليت, پزشكان, در, نظام ,حقوقي, ايران, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 41 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي

قصور پزشكي درحكم شبيه عمد آورده شده است.

جرم شبيه عمد وقتي است كه جائي قصد فعل را كه نوعاً سبب جنايت نميشود ،داشته باشد ولي قصد جنايت را نسبت به عليه نداشته باشد ، اما فعل او با تقصير حرفه اي همراه بوده و سوء نيت نيز نداشته باشد.

مجازات جرم شبيه عمد پرداخت ديه است

بي مبالاتي

ترك فعلي است كه از نظر علمي و فني انتظار انجام آن از پزشك ميرود ولي در اثر غفلت انجام نمييابد.

عدم انجام آزمايشات لازم و ضروري قبل از الكتروشوك تراپي

فهرست مطالب و اسلایدها

انواع مسئوليت

مسئوليت اخلاقي

مسئوليت حقوقي

مسئوليت مدني

مسئوليت كيفري

مسئوليت انضباطي

مسئوليت ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط حرفه اي و شغلي

قصورپزشكي

مصاديق قصور پزشكي درقانون مجازات اسلامي

بي احتياطي

بي مبالاتي

عدم مهارت

عدم مهارت عملي يا مادي

عدم مهارت علمي يا معنوي

عدم رعايت نظامات دولتي

عدم رعايت قوانين و مقررات و آئين نامه و بخشنامه هاي سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت.

اقدام به تاسيس مركز درماني بدون مجوز

رضايت نامه و برائت نامه

فرايند کلی يک ارتباط