دریافت پاورپوینت مرور مدارهای سه ‎فاز متعادل – 28308

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت مرور مدارهای سه ‎فاز متعادل، شامل: موارد پاورپوینت, مرور ,مدارهای, سه, ‎فاز, متعادل, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 12اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مثال: اگر معادلات ولتاژ و جریان یک المان مدار به صورت و باشند، مقادیر ماکزیمم و مؤثر ولتاژ و جریان را به دست آورید.

مثال: برای یک بار سه‎فاز متعادل با اتصال ستاره روابط ولتاژ و جریان به قرار زیر است. امپدانس بار کدام است؟

برای راحتی در محاسبات و نوشتن، هر عبارت سینوسی و کسینوسی را با یک عدد و یک زاویه نشان می‎دهیم، که به این صورت نمایش، نمایش فازوری می‎گوییم.

توان کل برای یک سیستم سه‎فاز در حالت کلی برابر مجموع توان‎های سه‎فاز می‎باشد. رابطه توان برای یک سیستم سه‎فاز برابر است با

فهرست مطالب و اسلایدها:

نمایش فازوری

مدارهای سه‎فاز متعادل

اتصال ستاره

اتصال مثلث

تبدیل امپدانس مثلث به ستاره و بالعکس