دریافت پاورپوینت تأثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان – 28306

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تأثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان، شامل: موارد پاورپوینت, تأثیر, رسانه های, جهانی, بر, هویت, فرهنگی, جوانان, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:powe point

قابل ویرایش:34 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مقدمه

امـروزه وسـایـل ارتـبـاط جمعى در تمامى کشورها نقش حساس و مهمّى را در زمـیـنه هاى مختلف از جمله سیاسى، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگى ایفا مى کنند. اهمیّت رسانه هاى گروهى تا حدى است که دانـشـمـنـدان در تقسیم بندى مراحل تاریخى تمدن بشر، آن را لحاظ کرده اند. آلوین تافلر تـمـدن بـشـرى را بـه سـه مـرحـله تـقـسـیـم مـى کـنـد کـه شامل مرحله کشاورزى ، مرحله صنعتى و مرحله فراصنعتى یا عصر ارتباطات و اطلاعات است . در عـصـر فراصنعتى ، قدرت در دست کسانى است که شبکه هاى ارتباطى و اطلاعاتى را در اختیار خود دارند (تافلر، 1377: 57).

از جمله عوامل موثری که بیشترین تاثیر را در بعد فرهنگی جوامع امروزی، به عنوان تکنولوژی نوین عهده دار است ، اینترنت می باشد.

نقش ‘اینترنت’ در توسعه کشورها غیر قابل انکار است و در آینده‌ای نه چندان دور اینترنت به ‘هسته مرکزی ارتباطات’ و روابط بین جوامع و انسان‌ها تبدیل خواهد شد. درسال 1386 مرکز ‘آمار جهانی اینترنت’ اعلام کرد، ایران رتبه نخست تعداد کاربران اینترنتی را در منطقه خاورمیانه کسب کرده است

فهرست مطالب واسلایدها:

بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان

جهانی شدن

هویت

نظریه جامعه شناسان معاصر

جنکینز

گیدنز

کاستلز

نظریه جامعه‌شناسان پست‌مدرن

وضعیت اینترنت در جهان

نقش اینترنت در جهان آینده

وضعیت کنونی اینترنت در ایران

چهارچوب نظری ومدل مفهومی