دریافت پاورپوینت بخش دوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «۱») نوشته احمد دیلمی – 31385

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت بخش دوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «۱») نوشته احمد دیلمی، شامل: موارد خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,صفات نفسانی عمل کننده,پاورپوینت اخلاق اسلامی دیلمی,پاورپوینت اخلاق اسلامی آذربایجانی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت بخش دوم (فصل دوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «۱») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 64 اسلاید:  

بخشی از متن: 
طبقه بندی صفات نفسانی عمل کننده 
1. صفاتی که ناظر به جهت گیری درونی انسان نسبت به خداوند و مبدأ هستی اند؛ مانند توکل، تسلیم، رضا و ….. 
۲. صفاتی که ناظر به جهت گیری درونی انسان نسبت به معاد و انجام زندگی او است؛ مانند خوف، رجا، قنوط، يأس و ….
 3. صفات و ملکاتی که جهت گیری ما را نسبت به خودمان سامان می دهند؛ مانند جب و افتخار، عزت نفس، عصبیت و…. 
۴. صفاتی که موضع گیری ما را نسبت به فردا و آینده رقم می زنند؛ مانند آرزوها، تسويف، عجله، همت و …. 
۵. صفاتی که ناظر به جهت گیری انسان نسبت به مواهب دنیوی است؛ مانند زهد، حرص، حسرت، قناعت و …. .
 ۶. صفاتی که موضع انسان را نسبت به دیگران تعیین می کنند؛ مانند خیرخواهی حسادت، حقد، انصاف و ….
 ۷. صفاتی که بیانگر آرایش طبیعی و متعادل نفس است و نقش بازدارندگی را ایفا می کند؛ مانند سکون و وقار، عفت، حیا و….