دریافت پاورپوینت جلسه آموزشی انتخاب رشته تحصیلی،دانشگاهی و شغل بر اساس هوش – 28301

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت جلسه آموزشی انتخاب رشته تحصیلی،دانشگاهی و شغل بر اساس هوش، شامل: موارد پاورپوینت, جلسه, آموزشی, انتخاب, رشته, تحصیلی,دانشگاهی, و, شغل, بر, اساس ,هوش, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:43 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

افراد دارای هوش منطقی_ریاضی چه مهارت هایی دارند؟

مسئله حل کردن،تقسیم بندی وطبقه بندی کردن اطلاعات،کارکردن با مفاهیم انتزاعی برای درک کردن رابطه شان با یکدیگر،انجام آزمایش های کنترل شده،سوال وکنجکاوی درپدیده های طبیعی، انجام محاسبات پیچیده ریاضی،کار کردن با شکل های هندسی

افراد دارای هوش منطقی_ریاضی درچه مشاغلی موفق ترند؟

مهندسی،برنامه نویسی،پژوهشگری،حسابداری، ریاضی دان

فهرست مطالب واسلایدها:

تعریف هوش

هوش زبانی

افراد دارای هوش زبانی چگونه یاد می گردند؟

افراد دارای هوش زبانی چه مهارت هایی دارند؟

افراد دارای هوش زبانی درچه مشاغلی موفق ترند؟

هوش منطقی_ریاضی

افراد دارای هوش منطقی_ریاضی چگونه یاد می گردند؟

افراد دارای هوش منطقی_ریاضی چه مهارت هایی دارند؟

افراد دارای هوش منطقی_ریاضی درچه مشاغلی موفق ترند؟

هوش موسیقیایی

افراد دارای هوش موسیقیایی چگونه یادمی گردند؟

افراد دارای هوش موسیقیایی چه مهارت هایی دارند؟

افراد دارای هوش موسیقیایی درچه مشاغلی موفق ترند؟

هوش تجسم فضایی

افراد دارای هوش تجسم فضایی چگونه یاد می گردند؟

افراد دارای هوش تجسم فضایی چه مهارت هایی دارند؟

افراد دارای هوش تجسم فضایی چه مهارت هایی دارند؟

هوش بدنی حرکتی

افراد دارای هوش بدنی حرکتی چگونه یاد می گردند؟

افراد دارای هوش بدنی حرکتی چه مهارت هایی دارند؟

افراد دارای هوش بدنی حرکتی درچه مشاغلی موفق ترند؟

هوش بین فردی

افراد دارای هوش بین فردی چگونه یاد می گردند؟

افراد دارای هوش بین فردی چه مهارت هایی دارند؟

افراد دارای هوش بین فردی درچه مشاغلی موفق ترند؟

هوش درون فردی

افراد دارای هوش درون فردی چگونه یاد می گردند؟

افراد دارای هوش درون فردی چه مهارت هایی دارند؟

افراد دارای هوش درون فردی درچه مشاغلی موفق ترند؟

هوش طبیعت گرا

افراد دارای هوش طبیعت گرا چگونه یاد می گردند؟

افراد دارای هوش طبیعت گرا چه مهارت هایی دارند؟

افراد دارای هوش طبیعت گرا درچه مشاغلی موفق ترند؟

هوش اصالت وجودی

افراد دارای هوش اصالت وجودی چگونه یاد می گردند؟