دریافت پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها – 28297

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها، شامل: موارد پاورپوینت, نگاهی ,کوتاه ,بر ,مفاهیمی ,جدید ,در, سازمانها, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 33 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

هوشمندی کسب و کار – Business Intelligence

معرفی

موثر بر وضعیت رقابتی و ساختار سازمان

جهت استفاده بهینه از انبوه اطلاعات

جهت کسب مزیت رقابتی و افزایش بهره وری

موثر در کاهش پیچیدگی اطلاعات و ایجاد چابکی در سازمان

جهت کمک به استفاده منطقی از داده های ایجادشده از سیستمهای

مدیریت مشتری و کسب و کار الکترونیکی

دارای نگرش بر زنجیره ارزش کل شبکه های مرتبط با سازمان

چارچوب هوشمندی کسب و کار : زیرساختی ، کارکردی ، سازمانی ، کسب و کاری

فهرست مطالب و اسلایدها:

نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها

هوشمندی کسب و کار- BI

هوشمندی رقابتی – CI

مدیریت محتوا – CMS

Data Warehouse

مدیریت دانش – Knowledge Management

منابع ومأخذ:

1. کتاب مدیریت دانش
www.businessobjects.com
www.elite.com
www.wipro.co.in
www.rsearch.ibm.com
6 . www.developer.com

www.informationweek.com
www.business-intelligence.co.uk
www.datacommand.com
www.informationbuilders.com
www.datawarehouse.com
12. ITtoolbox.com
13. techguide.com