دریافت پاورپوینت نرمال سازی – 28294

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت نرمال سازی، شامل: موارد پاورپوینت, نرمال, سازی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 49 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

نرمال سازی چیست؟

هنگام طراحی یک بانک اطلاعاتی رابطه ای،این سوال مهم مطرح می شود که:«با توجه به داده های عملیاتی و ارتباط بین موجودیت ها،چند جدول می بایست طراحی کرد؟در هر جدول چه فیلدهایی باید قرار گیرد؟رابطه جدولها باید چگونه باشد؟»در این فصل به این سوالات پاسخ می گوئیم.

مثال1:به سه جدول معروف SوPو ) SPفصل (SQLنگاه کنید.فرض کنید جدول SP را به صورت (Status،Qty،P#،S#)SP’تعریف و جدول Sرا به صورت (City،Sname،s#)s’تعریف می کردیم،یعنی فیلد Statusرا از جدول s به جدول SP می بردیم. در اینصورت جدول

فهرست مطالب و اسلایدها:

نرمال سازی چیست؟

سطوح نرمال

فرم INF

فرم 2NF

فرم NF3

تجزیه مطلوب (خوب)

قضیۀ هیث(Heath)

مثالی از الگوریتم تبدیل NF1به NF2و2NFبهNF3

فرم BCNF

تعریف دترمینان(Determinant)