دریافت پاورپوینت مهارت ارتباطی والدین – 28289

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت مهارت ارتباطی والدین، شامل: موارد پاورپوینت, مهارت, ارتباطی, والدین, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش 40 اسلاید

قسمتی از اسلاید:

ساده ترین وسیله برقراری ارتباط زبان است که در آن از کلمات استفاده می شود. کلمات ابزارهایی هستند برای بیان افکار و عقاید و احساسات در بیشتر موارد عمل متقابل انسانها زبان است.

فهرست:

هدف نهایی ارتباط

ارتباط کلامی

انواع پیامهای غیر کلامی

انواع الگوهای ارتباطی

نقش مذهب در ارتباط

تعریف ارتباط موثر

خصوصیات گیرنده موثر

موانع برقراری ارتباط موثر

مهارتهای ابراز وجود کردن

ویژگیهای ارتباط بد

نباید های کلامی

بایدهای کلامی

نبایدهای غیرکلامی

بایدهای غیر کلامی