دریافت پاورپوینت منگنز و کروم – 28288

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت منگنز و کروم، شامل: موارد پاورپوینت, منگنز ,و ,کروم, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 18 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

برای اولین بار در سال 1972 کمبود منگنز در انسان گزارش شد و ضرورت آن در انسان تعیین گردید. علایم کمبود شامل کاهش وزن ، درماتیت موقتی ، تهوع و استفراغ متناوب ، تغییرات رنگ مو و رشد آهسته آن می باشد. کمبود منگنز در حیوانات روی تولید مثل ، عملکرد پانکراس و جنبه های متعدد متابولیسم کربوهیدرات نیز اثردارد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

منگنز

جذب ، انتقال ، ذخیره و دفع عملکرد
DRI

منابع غذایی و دریافت

کمبود

مسمومیت

کروم
جذب ، انتقال ، ذخیره و دفع
عملکرد

DRI

منابع غذایی و دریافت
محتوای کروم برخی غذاها
کمبود
مسمومیت