دریافت پاورپوینت مرغ تخم گذار – 28283

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت مرغ تخم گذار، شامل: موارد پاورپوینت ,مرغ, تخم ,گذار, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 9 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

(HPB)پرورش دهنده های مرغ و خروس هندریکس

یکی از بزرگترین شرکت های پرورش دهنده می با شد.

DEKALB,HISEX,BOVANSشرکت های

هدف بهبود وپیشرفتکیفی داخلی و خارجی تخم مرغ

تست آزمایشگاهی

استحکام پوسته،رنگ پوسته،شکل آن،کیفیت درونی تخم مرغ

تنها با استفاده ازابزارهای مدیریت مناسب می توان از علم ژنتیک بهره برد.

وزن بدن در 5 هفتگی

یکنواختی در 16 هفتگی

توسعه و رشد وزن بدن در طول شروع تولید

فهرست مطالب و اسلایدها

جدول کیفی تخم مرغ ها

پرورش برای کیفیت تخم مرغ ها

مدیریت کیفیت تخم مرغ

حفظ کیفیت پوسته تخم مرغ

رنگ پوسته

کیفیت داخل تخم مرغ

سایر عوامل

نتیجه گیری