دریافت پاورپوینت كود در زراعت ديم – 28274

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت كود در زراعت ديم، شامل: موارد پاورپوینت, كود, در ,زراعت, ديم, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 10 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

مي‌دانيم هر ماده‌اي كه حاوي مقداري عناصر و مواد غذايي براي گياه باشد كود ناميده مي‌شود.

تعريف مناطق خشك و نيمه‌خشك

به مناطقي اطلاق مي‌شود كه تبخير در آنها بيشتر از بارندگي است. در منطقه نيمه خشك بارندگي كم و يا آنقدر متغير است كه رطوبت خاك عامل عمده محدودكننده و توليد محصول نهايي به شمار مي‌آيد.

كوددهي

در اراضي مناطق خشك و نيمه‌خشك جهان با افزايش معلومات در زمينه‌ي حفظ رطوبت و روش‌هاي افزايش بازيافت آب زراعت ديم سودآور شده در اين مناطق هرگاه تنش رطوبتي در حد معمول باشد، مي‌توان توليدات متنوعي به عمل آورد، استفاده از كودهاي شيميايي چنين هدفي بسيار موثر است.

ازت و انواع كودهاي ازته

آمونياك بودن آب

آمونياك مايع

اوره

نمك‌هاي آمونيومي

نيتراته‌ها و …

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

انواع كود

انواع و زمان مصرف كودهاي شيميايي در زراعت ديم

تعريف مناطق خشك و نيمهخشك

كوددهي

ازت و انواع كودهاي ازته

كودهاي فسفره

نتيجه گيري