دریافت پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک – 28269

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک، شامل: موارد پاورپوینت ,کار, آفرینی ,و ,دولت ,الکترونیک, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 18 اسلاید

قسمتی از اسلایدها
مقدمه
ابزارهای استاندارد ی جهت ساختن یک Web Site تجارت الکترونیکی وجود دارد .
شما نیز جهت متمایز ساختن سایت خود قدم اول را با انتخاب نرم افزاری مناسب بردارید. از آنجایی که اینترنت یک زمینه فعالیت پویا وبا قابلیت انعطاف بالا را جهت تبادل کالا وخدمات واطلاعات مابین کمپانی ها ومشتریان و… فراهم کرده است ،کمپانی های تجاری همگی به این ابزار روی آورده اند تا به بازار فروش گسترده تری دست یابند .
تاریخچه
تجارت الکترونیکی ازسال ۱۹۷۰ هنگامیکه شرکتهای بزرگ اقدام به تهیه شبکه های خصوصی کامپیوتری بین خود جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا وتولید کنندگان خود کردند پدید آمد.
این عمل به نام EDI تبادل اطلاعات الکترونیک معروف شد .این انتقال اطلاعات که بصورت ساده شده وتحت استانداردهای لازم EDI ما بین شرکتهای تجاری صورت می گرفت مسایل اداری سنتی بر کاغذ ووجود نیروها ی انسانی در این بخشها را بطور چشم گیری کاهش داد.
درحال حاضر نیز در حدود ۹۵% از هزار شرکت بدلیل کاهش هزینه هاوبالا بردن راندمان کار از EDI استفاده می کنند. در واقع پایه واساس تجارت الکترونیک EDI بوده وهست !
نقش دولت الکترونیک در بخش اشتغال
( بررسی وضعیت موجود و مطلوب در کشورهای درحال توسعه وتوسعه یافته)
واژه های کلیدی: دولت الکترونیک، اشتغال
چکیده:
دولت الکترونیکی، حاصل استفاده از فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات ICT است که با پیاده
کردن آن در سطح دولت، از نظر کارایی و اثربخشی سیستم های دولتی و نحوه خدمات رسانی تغییراتی شگرف تجاری ایجاد می شود که رضایت مردمی را در سطح وسیعی به دنبال خواهد داشت.
در این نوشتار با تشریح این مفهوم جدید جهانی، سعی شده است اهمیت دولت الکترونیکی و اجتناب ناپذیر بودن آن در جامعۀ اطلاعاتی، اهمیت پاسخگویی به نیازهای مردمی، اهمیت دیدگاه مردم نسبت و بالعکس و نهایتاً فرایند ایجاد دولت الکترونیکی (e-commerce) به دولت و توسعه تجارت الکترونیکی و مشکلات به کارگیری آن در بخش های مختلف را تشریح نمائیم . همجینن در مقاله ا شاره به بحث ادر کشورها ی توسعه یا فته و در حا ل توسعه ICT شتغا ل و نقش ان در مقو له را در اشتغال کاملا کارساز ( IT ) می شو د .بنا براین در عصر اطلاعات می توان نقش فناوری اطلاعات قلمداد کرد.

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

تاریخچه

نقش دولت الکترونیک در بخش اشتغال

ارزش دولت الکترونیکی چیست؟

محورهای اساسی ایجاد دولت الکترونیکی عبارت اند

تأثیر تحولات ساختاری اقتصاد بر مفهوم اشتغال

تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان ها

کارآفريني در کسب و کار جديد

کارفرمايان ديجيتالي

ارتباط با مشتریان

انواع تجارت الکترونیک

C۲B یا CONSOMER-TO-BUSINESS

نتیجه گیری