دریافت پاورپوینت قضایای مربوط به سری فوریه – 28267

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت قضایای مربوط به سری فوریه، شامل: موارد پاورپوینت ,قضایای ,مربوط ,به ,سری ,فوریه, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:25 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

با توجه به بسط سری فوریه برای تابع f(x) ، از آنجایی که تعداد جملات سری حاصل در حالت کلی بی نهایت و محاسبه ی مجموع در بسیاری مواقع غیر ممکن می باشد طبیعی است که سوال شود تا چه تعداد جملات باید منظور شود تا حاصل جمع تقریب مناسبی برای این مجموع باشد. فرض کنید تقریب مجموع N جمله ی اول از بسط سری فوریه تابع متناوب f(x) با دوره ی تناوبΠ 2 برابر F(x)

فهرست مطالب واسلایدها:

قضایای مربوط به سری فوریه

دارای مشتق چپ و راست باشد در این صورت

سری فوریه مربوط به این تابع عبارت است از

قضیه 2(مشتق گیری از سری فوریه)