دریافت پاورپوینت فسفر در گاوهای شیری – 28264

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فسفر در گاوهای شیری، شامل: موارد پاورپوینت, فسفر ,در ,گاوهای, شیری, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 12 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

اطلاعاتی که در ادامه خواهد آمد نه تنها به وظایف فیزیولوژیک املاح در بدن گاوهای شیری مربوط میشود ؛ بلکه میزان احتیاجات آنها را نسبت به مواد مذبورمشخص می کند. جنبه های اختصاصی هر عنصر در بدن دام از نظر فاکتورهای فیزیولوژیکی و عواملی که پس از جذب آنها را تحت تاثیر قرار می دهد بحث و بررسی می گردد.

در صورتیکه امکان داشته باشد نیاز بافتهای بدن را نسبت به مواد معدنی بررسی نماییم می توانیم بر این اساس نیازهای غذایی هر عنصر را در هنگام جذب در بافتها ی مربوطه محاسبه و تعیین نماییم. بر این اساس اگر ما بتوانیم نیاز نگهداری بدن (دفع عنصر از طریق ادرار و مدفوع را محاسبه نماییم) ؛ آبستنی(نیاز جفت و جنین)؛ تولید شیر (محتوای شیر) و رشد(نیاز بافتها به املاح جهت رشد) را مشخص کنیم ؛

فهرست مطالب و اسلایدها:

احتیاجات غذایی

فسفر

احتیاجات غذایی فسفر

ضریب جذبی فسفر

کمبود فسفر