دریافت پاورپوینت توسعه منابع انسانی – 28256

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت توسعه منابع انسانی، شامل: موارد پاورپوینت, توسعه, منابع, انسانی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:23 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

توسعه سازمانی تلاشی است به منظور نفوذ در کارکنان سازمان برای ارتقاء میزان صمیمیت آنها نسبت به یکدیگر و دیدگاهشان نسبت به سازمان خود و پذیرش مسؤولیت بیشتر برای اعمال خود به عنوان یک عضو سازمان

در آخر می توان گفت جهان به یک چیز شدیداً احتیاج دارد و آن هم انسان توسعه یافته است.

به طور قطع چنین انسانی هم عامل توسعه اقتصادی خواهد شد و هم توسعه اجتماعی ، به جهانی شدن با داشتن چنین انسانهایی می توان تا حدی خوشبینانه نگریست .

بنابراین،سازمانها لازم است برای دستیابی به چنین اهدافی بمنظور توسعه همه جانبه منابع انسانی ،یعنی دارائیهای نامشهود سرمایه گذاری همه جانبه کنند و در این صورت است که توسعه پایدار امکان پذیر است

فهرست مطالب واسلایدها:

تعریف توسعه نیروی انسانی

مفهوم توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی وظیفه کیست؟

دو مفهوم اصلی توسعه منابع انسانی

جایگاه توسعه منابع انسانی در دستگاه دولتی

تنوع رویکرد در جهان

جایگاه توسعه منابع انسانی در ایران

اهداف عمده سندبرنامه چهارم

بررسی آماری سهم نیروی انسانی

جبران اختلاف رشد اقتصادی

سهم داراییهای مشهود و نا مشهود

دلایل تحقق نیافتن مشارکت منابع انسانی در کشور

تغییر ساختار نیروی انسانی و منگرش سیستمی به توسعه منابع انسانی در بستر توسعه سازمانی
عنوان آموزش ها ودرصد
برخی از راهبرد های توسعه منابع انسانی
تعریف توسعه سازمانی
تغییر ساختار نیروی انسانی و مدیریت با تغییر دولت