دریافت پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران – 28255

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران، شامل: موارد پاورپوینت, تورم, و ,دلایل, ایجاد, آن, در, اقتصاد, ایران, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 16 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

در اقتصاد برای بیان رابطه میان نقدینگی و تورم از رابطه ساده زیر که به معادله مقداری مشهور است استفاده می کنند: در کوتاه مدت سرعت گردش پول ثابت است. بنابراین هرگونه رشد حجم پول که فراتر از رشد تولیدات باشد، خود به خود به رشد قیمت ها و از این رو رشد تورم منجر خواهد شد. از آنجایی که تولید ناخالص داخلی نیز چندان نمی تواند در کوتاه مدت افزایش یابد، بنابراین می توان گفت که در کوتاه مدت هر گونه افزایش حجم پول یا نقدینگی، به رشد قیمت ها به همان نسبت خواهد شد. بررسی آمارهای رشد نقدینگی و تورم طی دوره فروردین ماه ۱۳۸۴ تا مهرماه ،۱۳۸۶ به خوبی بیانگر آن است که این معادله برای ایران صدق کرده و افزایش نقدینگی با یک وقفه زمانی منجر به افزایش قیمت ها و یا همان تورم گشته است. وقفه زمانی ایجاد شده نیز به خاطر واردات بسیار بالای دو سال اخیر بوده است که توانسته به صورت یک مسکن برای دوره ای کوتاه مانع از افزایش قیمت ها به علت رشد نقدینگی شود. به عبارت بهتر برای عدم افزایش قیمت ها طبق رابطه بالا یا باید تولید داخل کشور افزایش یابد و یا از طریق واردات آن را جبران کرد. در ایران نیز برای جبران عدم افزایش تولید در کوتاه مدت از این روش استفاده شده است.

فهرست مطالب و اسلایدها:

علل و ریشه های تورم در ایران

علل تورم

تعریف نقدینگی

علل افزایش نقدینگی در چند سال اخیر

راهکارهای حل مشکل نقدینگی و تورم