دریافت پاورپوینت تميز كردن نماي ساختمان – 28252

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تميز كردن نماي ساختمان، شامل: موارد پاورپوینت, تميز, كردن, نماي ,ساختمان, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 13 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
1. به طور مسلم، در مواقع بنایی روی سطوح دیوارهای آجری، سنگهای نما، اندودهای سیمانی و اندودهای شیمیایی ملات پاشیده می شود که قبل از سکنی گزیدن در ساختمان باید این ملاتها از سطح نما گرفته شود.

2. شوره سفید رنگ در آجرهایی دیده می شود که در اثر مکش آب و یا جذب رطوبت، نمکهای موجود در گل پخته را به شکل کپک بر سطح آجرکاری ساختمان نمایان می سازند. ابتدا به علت ناچیز بودن آن را جارو می زنیم . چنانچه شوره زیاد باشد، آن را چند بار با آب و جارو می شوییم . اگر با شستن برطرف نشد، با اسید رقیق و برس سیمی، شوره های حاصله را از نما پاک می کنیم.

فهرست مطالب و اسلایدها

رعایت نکات كليدي در تمیز کردن نمای ساختمان

روش تمیز کردن نمای ساختمان

تمیز کردن نما با مواد شیمیایی

تمیز کردن دوده از نما با شستشو :

پاک کردن اثرات قیر و قطران از روی نمای ساختمان :

نظافت بوسيله سند بلاست

منابع و مأخذ

salamatiran.com
tegulas.blogspot.com
negarkhaneh.ocm
civilica.com
shisheh.ir