دریافت پاورپوینت تعلیم و تربیت اسلامی – 28246

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تعلیم و تربیت اسلامی، شامل: موارد پاورپوینت, تعلیم ,و ,تربیت, اسلامی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 34 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تربیت را از دو نظر می توان تعریف کرد:

1- تربیت به معنی پرورش دادن ßرب و) مرحله پایانی آن هنگامی خواهد بود که فرد بتواند روی پای خود بایستد و استقلال و کفایتی یافته باشد که به مدد آن تنظیم امور خویش شود.

مفهوم مزبور: که اساساً دوره طفیلی بودن انسان را حیطه ی کار تربیت جلوه می دهد، مربی تا هنگامی دست به کار تربیت است که این خصیصه در مّتربی موجود باشد.

2- تربیت به معنی ربّوبی شدن (از رب ب) و ربوبی ساختن آدمی

دوره ی طفولیت و طفلیت بیرون از متن اصل تربیت و به منزله دوره ی تمهید برای ورود به آن است.

فهرست مطالب و اسلایدها:

مراحل تعلیم و تربیت در اسلام

زیر مرحله اول ـ بازی

زیر مرحله دوم تأدیب