دریافت پاورپوینت تصفيه آب وفاضلاب – 28244

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تصفيه آب وفاضلاب، شامل: موارد پاورپوینت, تصفيه, آب, و,فاضلاب, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:23 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

شناخت آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصول آن،قدمي اساسي در جهت بهينه سازي مصرف آن مي باشد. اگر چه بيش از سه چهارم كره زمين را آب فراگرفته است،اما سهم قليلي از آب هاي موجود، براي مصارف بهداشتي و كشاورزي، قابل استفاده است. زيرا حدود 3/97 درصد اقيانوس ها و 1/2 درصد يخ هاي قطبي و 6/0 درصد درياچه ها و رودخانه و آب هاي زيرزميني وجود دارد، كه حدود 36/0 درصد كل منابع آب مي باشد. آب اقيانوس ها، درياها و اغلب درياچه ها و بسياري از منابع آب زيرزميني به علت شوري بيش از حد و داشتن املاح معدني براي مقاصد بهداشتي، كشاورزي و صنعتي، غيرقابل استفاده مي باشند.
اگر چه آب خالص در طبيعت يافت نمي شود، اما آب خالص مايعي بي رنگ، بي بو و بي مزه است كه داراي نقطه انجماد صفر و نقطه جوش 100 درجه سانتي گراد مي باشد،که ساختار شيميايي آن به صورت H2O است وبه احتمال كمتر از 3/0 درصد آب هاي موجود در طبيعت بر دارنده ايزوتوپ هاي H4O2 ، H6O3 نيز مي باشند

فهرست مطالب واسلایدها:

ناخالصي هاي آب

ناخالصي هاي معلق

ناخالصي هاي محلول

منابع تامين آب

منابع تامین آب در اجتماعات

ويژگي هاي آب سالم

آلودگي آب

تعريف آب آلوده