دریافت پاورپوینت تحليل سيستم اداره پست – 28236

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تحليل سيستم اداره پست، شامل: موارد پاورپوینت ,تحليل ,سيستم, اداره, پست, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 17 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

امكان سنجي اقتصادي:

با توجه به ماده 23 اساسنامه شركت پست و اداره كل مركزي خراسان رضوي رئيس هيات مديره و مدير عامل براي اداره امور شركت اقدام به تمركز وجوه در آمد شركت و صدور پرداخت هزينه عمليات اجرائي شركت طبق برنامه ها و بودجه هاي تفضيلي مصوب بعد از ارائه سيستم جديد ما در اداره پست قوچان و تسليم آن انجام گرفت.

الف) هزينه هاي مستقيم : شـــــــركت پست جمهوري اسلامي ايران با هدف مكانيـــــزاسيون و اتوماسيون عمليات پستي گسترش فرهنــــگ و ارتقاء سطح انفورماتيكي شبكه پستي، توسعه سيستم هاو بهبود روش هاي ارتقاء كيفيت شبكه پســـــتي مطابق با نــــيازها و انتظارات مردم از خدمات پستي، در سال 1373، مــــركز خدمات ماشيني را تأسيس نموده است. و يكي از وظايف اين بخش نصب، راه اندازي و نگهداري دستگاههاي بي سيم، نمابرايكس- ري و نظارت بر عملكرد آنها.

فهرست مطالب و اسلایدها:

معرفي شركت پست جمهوري اسلامي ايران

تاريخچه پست

طريقه جمع آوري اطلاعات

امكان سنجي اقتصادي