دریافت پاورپوینت روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي – 28231

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي، شامل: موارد پاورپوینت, روابط, بين, الملل ,و ,همكاريهاي, اقتصادي, و,سياسي, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 33 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

مطالعه روابط بين الملل دربرگيرنده تحليل سياستهای خارجی يا روند‌های سياسی ميان ملتها نيز هست، هر چند به علت توجه به همه جنبه‌های روابط ميان جوامع مختلف، مطالعه مربوط به اتحاديه‌های بين المللی کارگری، صليب سرخ بين المللی، جهانگردی، تجارت بين الملل، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش اخلاق و ارزشهای بين المللی را هم شامل می‌گردد.

دانش پژوهان سياست بين المللی توجهی به این روابط يا پديده‌ها ندارند. مگر آنجائکه با هدفهای رسمی حکومت ارتباط پیدا می‌کنند یا توسط حکومت‌ها به عنوان وسایل کمک به حصول هدفهای نظامی يا سياسی به کار گر فته شوند. يک مسا بقه بين المللی فوتبال رابطه‌ای بين المللی يا فرا ملی است.

تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي:

نظريه اي مبتني بر حاكميت دولت ها و ديگري نظريه مبتني بر گسترش همكاريهاي بين المللي .طبق نظريه اول كه مبتني بر حاكميت دولت ها و ضعف تشكيلاتي و سازماني جامعه بين المللي مي باشد در مواردي كه منافع دولتي به علت نقض حقوق بين الملل به مخاطره افتد اين دولت از حداكثر امكانات براي روياروئي با آن و توسل به اقدامات مقتضي برخوردار مي باشد .

ترديدي نيست كه با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي در سالهاي بعد از جنگ بين المللي دوم و تعهدات ناشي از آن براي دولت ها در زمينه حل و فصل اختلافات بين المللي ، دولت ها موظف اند كه از توسل به قوه قهريه خودداري كنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود اين ممنوعيت بدين معني نيست كه در همه موارد دولت هاي درگير اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقي و يا طرق سياسي حل و فصل خواهند نمود زيرا شرط لازم انتخاب هر يك از اين دو طريق توافق صريح طرفين درگير مي باشد كه با در نظر گرفتن وضع بحراني حاكم حصول بدان ممكن است احتمالا ميسر نباشد .

فهرست مطالب و اسلایدها

تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي

قسمت اول

دادوستد بين المللي ضرورتي اقتصاد

قسمت دوم

تحريم اقتصادي و منشور سازمان ملل متحد

سير تحولات در روابط ايران و اروپا

پيش زمينه روابط

اوپک گازی

سازمان کنفرانس اسلامی:

جنبش عدم تعهد

آژانس بين المللی انرژی اتمی

سازمان تجارت جهانی

سازمان همکاريهای شانگهای

ديپلماسي اقتصادي و منطقه اي ايران

ديپلماسي اقتصادي منطقه اي در دولت نهم