دریافت پاورپوینت بخش پنجم کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره (موضوعات عملی در مشاوره) گلدارد – 31572

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت بخش پنجم کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره (موضوعات عملی در مشاوره) گلدارد، شامل: موارد کتاب مفاهیم بنیادی , مباحث تخصصی در مشاوره,دیوید گلدارد ,سیمین حسینیان ,مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره,پاورپوینت مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی ,بخش پنجم,آرایش اتاق مشاوره,نگهداری سوابق,جلسات مشاوره,رازداری ,اصول اخلاقی حرفه ای ,مشاور می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت بخش پنجم کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره (موضوعات عملی در مشاوره) نوشته دیوید گلدارد ترجمه سیمین حسینیان در قالب pptx و در حجم 47 اسلاید:

شامل:
23-آرایش اتاق مشاوره
24-نگهداری سوابق(یادداشتهای)جلسات مشاوره
25-رازداری واصول اخلاقی حرفه ای مشاوره

بخشی از متن:
آرایش اتاق مشاوره 
جایی که یک مشاور اتاق شخصی داشته باشد آن اتاق می تواند تصویری از شخصیت فردی او را منعکس کند. اتاق خود من با گیاهان و تصاویر تزئین شده است. برخی گیاهان از آویزهای توری از سقف آویزان شده اند. برخی دیگر در زیر پنجره چیده شده اند. تصاویر روی دیوار آرامبخش هستند.صحنه های طبیعی از درختان و مناظر را نشان می دهند. رنگها آرام هستند و نه تند، و تمامی اینها راحت برای ایجاد یک جو خوشایند و آرامبخش ترکیب شده اند.
اتاق شما با اتاق من فرق دارد زیرا شما با من فرق دارید و سلیقه ی متفاوتی دارید، اتاقتان را با سلیقه خود درست کنید، به این صورت در آن احساس راحتی می کنید و احتمالا مراجع شما نیز در آن احساس آرامش خواهد کرد.
من همچنین از یک اتاق بزرگتر و متفاوت که شامل تجهیزات تلویزیونی برای کار با زوجها یا خانواده ها است استفاده می کنم توجه کنید که میز و قفسه بایگانی من بدون اینکه مزاحمتی ایجاد کنند در یک گوشه ی اتاق روبه دیوار قرار دارند جایی که اهمیت آنها برای مراجعان نادیده گرفته می شود.
معمولا هنگامی که مراجع با من در اتاق است پشت میز نمی نشینم . درعوض روی یک مبل یا صندلی دسته دار و روبروی مراجع و هم سطح با او می نشینم. هیچ میزی ما را از هم جدا نمی کند.مراجع در این نحوه ی آرایش می تواند همچون شریکی برابر، در کشف مسائلش به من بپیوندد به این امید که ازمن تصور یک کارشناس قدرتمند را که از مراجع به وسیله یک میز جدا شده، نخواهد داشت.