دریافت پاورپوینت جامع کتاب اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي نوشته علی‌ اکبر سیف – 31157

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت جامع کتاب اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي نوشته علی‌ اکبر سیف، شامل: موارد پاورپوینت کتاب اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي,علی‌ اکبر سیف ,پیام نور,پاورپوینت کتاب اندازه گيري, اندازه گيري, اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي,آزمون هاي كوته پاسخ,تهيه طرح آزمون پيشرفت تحصيلي,روايي آزمون,پايايي آزمون,آزمون هاي چند گزين می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت جامع کتاب اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي نوشته علی‌ اکبر سیف (انتشارات پیام نور) در قالب pptx و در حجم 315 اسلاید استاندارد و قابل ویرایش:


فهرست مطالب: 
فصل اول:
تعريف و انواع آزمون ها در آموزش وپرورش وروانشناسي
فصل دوم:
تهيه طرح آزمون پيشرفت تحصيلي
فصل سوم:
آزمون هاي تشريحي
فصل چهارم:
آزمون هاي كوته پاسخ
فصل پنجم:
آزمون هاي صحيح ـ غلط و جور كردني
فصل ششم:
آزمون هاي چند گزينه اي
فصل هفتم:
سنجش هدفهاي آموزشي مختلف با انواع آزمون ها
فصل هشتم:
اجراي نمره گذاري و تحليل آزمون
فصل نهم:
هنجارها و نيمرخ ها
فصل دهم:
روايي آزمون
فصل یازدهم:
پايايي آزمون