دریافت دانلود اتوکد جزییات اجرای دیوار (3dpanel) نقشه های معماری فاز دو – 31149

عناوین کلیدی فایل دانلود اتوکد جزییات اجرای دیوار (3dpanel) نقشه های معماری فاز دو، شامل: موارد دانلود اتوکد جزییات اجرای دیوار (3dpanel) نقشه های معماری فاز دو شامل جزییات : اجرایی دیوار داخلی و خارجی در طبقات و زیرزمین اتصال دیوار به کف و سقف و تیر , اتصال دیوارهای داخلی به خارجی به هم و به ستون ,اجرای جانپاه و بام , تقویت محل باز شوها ,,,, می باشد:

توضیحات:

دانلود اتوکد جزییات اجرای دیوار (3dpanel) نقشه های معماری فاز دو شامل جزییات : اجرایی دیوار داخلی و خارجی در طبقات و زیرزمین اتصال دیوار به کف و سقف و تیر ، اتصال دیوارهای داخلی به خارجی به هم و به ستون ،اجرای جانپاه و بام ، تقویت محل باز شوها ، نازک کاری روی دیوارها ، نعل درگاه ها ، جزییات اجرایی ره پله می باشد.