دریافت پاورپوینت برند شهری – 24204

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت برند شهری، شامل: موارد دانلود پاورپوینت برند شهری,سیر تاريخی مطالعات برند شهر,پاورپوینت مفهوم برند شهری,پاورپوینت مطالعات برند شهری,پاورپوینت شهرسازی,پاورپوینت بررسی برندهای شهری,برند شهری,پاورپوینت برند شهری,پاورپوینت معنی و مفهوم برند شهری می باشد:

توضیحات:

توضیحات:
فایل پاورپوینت برند شهری ،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
یکی از مفاهیمی که امروزه در مدیریت شهرها بکارگرفته می شود مفهوم برند شهری است. برند شهر به صورت روزافزونی به مثابه دارایی مهم در راستای توسعه شهر و همچنین ابزاری اثربخش به منظور تمایز، بهبود جایگاه و افزایش نفوذ و اعتبار شهر، انگاشته می شود.( 2009:520، shworth & Kavaratzis)جهانی سازی موجب تحرك جهانی منابع، سرمایه ها و انسان ها شده است. از این رو رقابت شهرها به منظور جلب توجه، تمرکز، سرمایه، کسب و کار، بازدیدکنندگان، استعدادها و رویدادهای مهم شدت یافته است. ایجاد برند شهری به مثابه یک ابزار راهبردی جهت ایجاد مزیت رقابتی یک شهر، به یک کنش مرسوم تبدیل شده است.
تا از این طریق تاریخ، کیفیت محل، شیوه زندگی، و فرهنگ تبلیغ شود و فرصت، قدرت یا نفوذ شهر در محیط رقابتی افزایش یابد.
Zhang & Xiaobin Zhao, 2009: 245 راهبرد دشوار برندسازی شهری ایجاد هویتی برای شهر است که از گسترهای از متغیرهای مفهومی نظیر تاریخ، مردم شناسی، اقتصاد، سیاست و خط مشی ها توسعه یافته است. یک شهر اغلب دارای پندارهای قابل شناسایی خاص یا ارزشهای درونی ادراك شده از ساکنان آن است.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف و مفهوم
سیر تاريخی مطالعات برند شهر
میزگرد مباحث برند شهری
گزاره علمی و کاربردی
شاخصهای تاثیرگذار
اهداف
منابع و ماخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مبلمان شهری(19اسلاید)